Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zdzisław Maciej Jasiewicz

ur. w 1950 roku w m. Tarnów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 260/2015
Biogram
Pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowie. W latach 1979-81 zaangażowany w redagowanie oraz kolportaż drugoobiegowego pisma „Wiadomości Tarnowskie”, wydawanego przez grupę osób inspirowanych ideą tworzenia Wolnych Związków Zawodowych przy wykorzystaniu wsparcia ze strony krakowskiego Studenckiego Komitetu Solidarności. Jesienią 1980 r. czynny przy tworzeniu struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 14 grudnia 1981 r. jeden z organizatorów strajku w MPGK. Zaangażowany w organizację pomocy dla represjonowanych. Organizator i uczestnik mszy świętych odprawianych w intencji ojczyzny oraz niezależnych uroczystości rocznicowych. Animator duszpasterstwa ludzi pracy.
Od 1988 r. związany z Konfederacją Polski Niepodległej. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • publikacji:
    • Z. Sumara, "Solidarność" tarnowska". Kalendarium 1978-1981, Tarnów 2009
    • Z. Sumara, L. Łącki, "Solidarność" tarnowska. Kalendarium 13 XII 1981-1989, Tarnów 2010
    • A. Gliksman, "Leksykon ludzi małopolskiej "Solidarności", t. 1, Kraków 2012