Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nastaj Stanisław

Stanisław Jan Nastaj

ur. w 1945 roku w m. Rzeszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 490/2019
Biogram
Stanisław Jan Nastaj od 1969 r. pracował jako chemik w Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach. W 1980 r. był jednym z współorganizatorów niezależnych związków zawodowych w zakładzie pracy, a po legalizacji NSZZ „Solidarność” został powołany na przewodniczącego Komisji Zakładowej. Ponadto działał w Klubie Inteligencji Katolickiej.
Po 13.12.1981 r.  organizował protesty przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. W ramach represji od 10.05.1982 r. do 20.10.1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Lublinie, a następnie w Kwidzynie oraz zastrzeżono mu wyjazd do wszystkich krajów świata od 22.06.1982 r. do 1984 r. 
Stanisław Nastaj był kontrolowany operacyjnie przez funkcjonariuszy SB w latach 1982-1989 .
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN