Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gałęzewski Roman

Roman Gałęzewski

ur. w 1954 roku w m. Barcin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 320/2019
Biogram
Pan Roman Gałęzewski, pracownik Stoczni Gdańskiej, członek NSZZ „Solidarność”.
Od 1983 r. był kolporterem pisma TKZ Stoczni Gdańskiej „Rozwaga i Solidarność”. W lipcu 1986 r. ujawnił swoją działalność na mocy przepisów o amnestii, jednak w rzeczywistości kontynuował działania opozycyjne, polegające przede wszystkim na kolportażu prasy i literatury bezdebitowej, był łącznikiem pomiędzy strukturami podziemnej „Solidarności” i Federacją Młodzieży Walczącej. 
W maju oraz sierpniu 1988 r. odgrywał kierowniczą rolę podczas strajków w SG wchodząc w skład Komitetu Strajkowego. Prokuratura Rejonowa w Gdańsku wszczęła 25 sierpnia 1988 r. przeciwko Panu Romanowi Gałęzewskiemu śledztwo, które zostało umorzone 27 grudnia 1988 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków