Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Gałęzewski Roman
Roman Gałęzewski
ur. w 1954 roku w m. Barcin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 320/2019

Biogram

Pan Roman Gałęzewski, pracownik Stoczni Gdańskiej, członek NSZZ „Solidarność”.
Od 1983 r. był kolporterem pisma TKZ Stoczni Gdańskiej „Rozwaga i Solidarność”. W lipcu 1986 r. ujawnił swoją działalność na mocy przepisów o amnestii, jednak w rzeczywistości kontynuował działania opozycyjne, polegające przede wszystkim na kolportażu prasy i literatury bezdebitowej, był łącznikiem pomiędzy strukturami podziemnej „Solidarności” i Federacją Młodzieży Walczącej. 
W maju oraz sierpniu 1988 r. odgrywał kierowniczą rolę podczas strajków w SG wchodząc w skład Komitetu Strajkowego. Prokuratura Rejonowa w Gdańsku wszczęła 25 sierpnia 1988 r. przeciwko Panu Romanowi Gałęzewskiemu śledztwo, które zostało umorzone 27 grudnia 1988 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN