Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gieroń Kazimierz

Kazimierz Gieroń

ur. w 1949 roku w m. Rzeszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 297/2023
Biogram
Kazimierz Gieroń pracował jako kierowca w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Rzeszowie. W sierpniu 1980 r. był nieformalnym przywódcą strajkujących kierowców MPK. Wiosną 1981 r. wybrano go na przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy rzeszowskim MPK. 29 czerwca 1982 r., SB dokonało u niego rewizji w miejscu zamieszkania oraz w służbowym autobusie, w wyniku czego odnaleziono jeden egzemplarz odbitki kserograficznej „Tygodnika Mazowsze”. Jesienią 1982 r. Kazimierz Gieroń został powołany do odbycia ćwiczeń wojskowych w Jednostce Wojskowej nr 3466 w Czerwonym Borze. Do jednostki przybył 5 listopada 1982 r., zaś zwolniono go 3 lutego 1983 r. Wspomnianą formą represji, obejmowano działaczy opozycji (głównie „Solidarności”), którzy jako rezerwiści, trafili na trzymiesięczne „przeszkolenie”. Osoby te były typowane przez Wojskową Służbę Wewnętrzną w ścisłej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. 14 kwietnia 1983 r. SB przeprowadziła rewizję w mieszkaniu Kazimierza Gieronia. Brał on także udział w organizowanych akcjach ulotkowych np. przed świętami Bożego Narodzenia w 1983 r. oraz prowadził kolportaż podziemnej prasy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r., red. G. Majchrzak, Warszawa 2016
    • M. Stręk, Solidarność trwa. Świadectwo sprzeciwu i oporu 1981-1989, Rzeszów 2005,
    • D. Iwaneczko, Opór społeczny a władza w Polsce południowo–wschodniej1980-1989, Warszawa 2005,
    • NSZZ Solidarność 1980-1989, Tom 5, Polska Środkowo-Wschodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, IPN, Warszawa 2010
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN