Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marek Rafał Wolski

ur. w 1954 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 82/2022
Biogram
Był aktywnym współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników od jego powstania jesienią 1976 r. do 1978 r. Rozwoził korespondencję i wydawnictwa niezależne - m.in. „Kulture” paryską, a także przesyłki pieniężne, pomiędzy członkami KOR. 
Od spisania jego danych osobowych w czasie mszy za Stanisława Pyjasa był obserwowany przez SB. Zatrzymano go też w areszcie, a w marcu 1978 r. otrzymał powołanie do wojska. W sierpniu 1978 r. opuścił nielegalnie Polskę i wyemigrował do RFN, gdzie przyznano mu azyl polityczny. Od 1982 r. do czerwca 1989 r., działał w niepodległościowych organizacjach emigracyjnych, m.in. w Grupie Roboczej „Solidarności”. Na emigracji współpracował m.in. z Mirosławem Chojeckim.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków