Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szymański Tadeusz

Tadeusz Jan Szymański

ur. w 1949 roku w m. Elbląg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 193/2012
Biogram
W latach 1968-1988 był pracownikiem Zakładów im. „Wielkiego Proletariatu” w Elblągu, gdzie w 1980 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”. 5 listopada 1982 r. został powołany „na ćwiczenia” do Wojskowego Obozu Internowania na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem, gdzie został przydzielony do 8 kompanii pontonowej. Zwolnienie z ww. obozu  nastąpiło „po odbyciu ćwiczeń”  2 lutego 1983 r. Zajmował się kolportażem wydawnictw podziemnych oraz uczestniczył w akcjach ulotkowych, za co w dniu 16 lutego 1983 r. został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Elblągu. 18 lipca 1983 r. uwięzienie zamieniono na dozór milicyjny. W dniu 16 sierpnia 1983 r. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na mocy ustawy o amnestii umorzył postępowanie karne. 
W latach 1980-1988 ze względu na prowadzoną działalnością niepodległościową był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN