Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Grobelny Jan

Jan Grobelny

ur. w 1938 roku w m. Osieczna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 437/2019
Biogram
W 1980 r. zaangażował się w działalność NSZZ „Solidarność”. Organizował komórki „Solidarności” we Wschowie, a następnie został przewodniczącym Prezydium Zespołu Koordynacyjnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Wschowskiej. Do wprowadzenia stanu wojennego był zaangażowany w działania na rzecz wysiedlenia Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR i ZSMP we Wschowie z zajmowanego budynku oraz ulokowania tam innych instytucji. W tym czasie był również pomysłodawcą i uczestnikiem akcji ulotkowych i plakatowych, podczas których rozpowszechniał materiały o charakterze antykomunistycznym i antyradzieckim. Ponadto był organizatorem strajków i gotowości strajkowych na terenie województwa leszczyńskiego, a także strajków solidarnościowych o zasięgu ogólnokrajowym. W 1981 r. został członkiem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Lesznie i wybrano go delegatem na I Krajowy Zjazd „Solidarności”. Za swoją działalność był dwukrotnie internowany: od 13.12.1981 r. do 19.02.1982 r. oraz od 8.05.1982 r. do 25.06.1982 r. w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim oraz w Zakładzie Karnym w Głogowie. W 1983 r. wyemigrował z rodziną do Kanady.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN