Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Józef Tomczak

ur. w 1935 roku w m. Gołębiew
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 19/2015
Biogram
Jan Józef Tomczak działał w strukturach NSZZ „Solidarność” od listopada 1980 r. W stanie wojennym prowadził działalność konspiracyjną na terenie Kutna. Jako członek Tajnej Komisji Zakładowej Lokomotywowni PKP w Kutnie, która w 1986 r. została podporządkowana Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Ziemi Kutnowskiej, zajmował się dystrybucją nielegalnych wydawnictw. W jego mieszkaniu odbywały się prace nad redakcją i składem „Gazety Podziemnej” – pisma RKW.
Biogram opracowano na podstawie:
 • publikacji:
  • "Nieznani bohaterowie. Leksykon opozycji antykomunistycznej w województwie płockim 1980-1989" cz. 2, red. J. Pawłowicz, Płock 1998
  • M. Przybysz, "Gazeta Podziemna" [w] "Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989" t.2, Warszawa 2012
  • M. Przybysz, "NSZZ »Solidarność« Region Ziemia Kutnowska" [w] "NSZZ »Solidarność« 1980-1989", t. IV, "Polska Zachodnia", red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010
  • "Kutno poprzez wieki" t.2, red. J. Szymczak, Kutno-Łódź 2011
  • "Nieznani bohaterowie. Leksykon opozycji antykomunistycznej w województwie płockim 1980-1989" cz. 1, red. J. Pawłowicz, Płock 1995