Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szołomicki Zbigniew

Zbigniew Jacek Szołomicki

ur. w 1951 roku w m. Prudnik
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 652/2011
Biogram
W okresie legalnej działalności NSZZ „Solidarność” był aktywnym działaczem Komisji Zakładowej przy Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany 14 grudnia 1981 r. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu, a od 22 grudnia 1981 r. w ZK (Oddział dla Internowanych) w Raciborzu. 7 stycznia 1982 r. został przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Jastrzębiu Zdroju, 23 marca 1982 r. do Ośrodka Odosobnienia w Uhercach. Uzyskał czasowe uchylenie internowania na okres od 23 lipca 1982 r. do 31 lipca 1982 r. (zwolnienie zostało przedłużone do 31 sierpnia 1982 r., a następnie do 30 września 1982 r.). Ostatecznie 30 września 1982 r. został formalnie zwolniony z odosobnienia. 
Po zwolnieniu z internowania nie zaprzestał działalności związkowej, aktywnie włączył się w działalność nielegalnej struktury pod nazwą Gliwicka Delegatura Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Region Śląsko-Dąbrowski. Należał do ścisłego kierownictwa tej struktury. Współredagował nielegalny organ prasowy RKW pod nazwą „Manifestacja Gliwicka”. Z tego też powodu był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1988.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN