Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Bożenna Kazimiera Binkowska

ur. w 1942 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 202/2019
Biogram
Bożenna Kazimiera Binkowska z d. Ignaczak była etatowym pracownikiem Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej, działała w Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania i Konfederacji Polski Niepodległej. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuowała działalność opozycyjną, m.in. angażując się w druk i kolportaż podziemnych wydawnictw. W kwietniu 1983 r. została objęta postępowaniem przygotowawczym w związku z planami zorganizowania manifestacji w dniach 1 – 3 maja i wytypowana do prewencyjnego zatrzymania. 1.03.1985 r. w jej mieszkaniu przeprowadzono rewizję, w czasie której zarekwirowano nielegalne wydawnictwa KPN. W tym samym dniu została zatrzymana, a następnie osadzona w Areszcie Śledczym w Łodzi, gdzie przebywała do 17.05.1985 r. Sąd Rejonowy w Łodzi wyrokiem z 17.05.1985 r. skazał ją 1 rok i 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 4 lata oraz karę grzywny za przechowywanie w celu dalszego rozpowszechniania pism bezdebitowych. W latach 80. dwudziestego wieku podlegała inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej