Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stefan Salawa

ur. w 1957 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021
Biogram
Stefan Salawa w latach 1984-1989 r. współorganizował kadrę działaczy związkowych, zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw na terenie FSS „Polmo - SHL” w Kielcach tj. Gazeta Konfederacji Solidarności Walczącej, Wolność i Solidarność. Dostarczał na teren zakładu pracy plakaty i ulotki informujące o uroczystościach mających związek z byłą „Solidarnością” oraz okolicznościowe pocztówki upamiętniające rocznice powstania „Solidarności” Prowadził działalność w Duszpasterstwie Ludzi Pracy na terenie Kielc.
 Był aktywnym uczestnikiem strajku w Hucie im. Lenina w Krakowie zorganizowanego w kwietniu 1988 r. Ponadto podjął próby zorganizowania strajku na znak solidaryzowania się ze strajkującymi w Hucie im. Lenina w Krakowie i Stoczni Gdańskiej. W dniu 08.05.1988r. uczestniczył w zbiórce pieniędzy dla strajkujących i ich rodzin na terenie Kościoła Św. Krzyża w Kielcach za co został ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Kielce. W dniu 28.06.1988 r. skazany na 40 000 zł grzywny i 1500 zł kosztów postępowania. Karę utrzymano w mocy. Dnia 28.03.1989 r. wszedł w skład powołanego w zakładzie pracy Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność. Natomiast w dniu 24.02.1989r. wszedł w skład Tymczasowej Komisji Organizacyjnej NSZZ "Solidarność" w FSS "Polmo-SHL" w Kielcach. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków