Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dzido Bogusław

Bogusław Dzido

ur. w 1946 roku w m. Helenówek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 416/2020
Biogram
Nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym w Łukowie. W marcu 1981 współtworzył Tymczasowy Komitetu Założycielski „Oświata”, a następnie został wybrany wiceprzewodniczącym MKZ NSZZ „Solidarność” pracowników Oświaty i Wychowania w Łukowie. Uczestniczył w zjazdach krajowych w Warszawie, Opolu i Gdańsku. Za swoją działalność na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Siedlcach internowany 13 grudnia 1981. Przebywał w Ośrodkach Odosobnienia we Włodawie, Białej Podlaskiej i Lublinie, skąd został zwolniony 29 kwietnia 1982. W 1983 r. wraz z rodziną wyemigrował do Kanady.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej