Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dziatkiewicz Zdzisław

Zdzisław Janusz Dziatkiewicz

ur. w 1950 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 270/2016
Biogram
Pan Zdzisław Janusz Dziatkiewicz był współzałożycielem oraz aktywnym działaczem związków branżowych w Zakładach Tytoniowych w Radomiu, a od listopada 1980 r. członkiem NSZZ „Solidarność”. Pełnił funkcję przewodniczącego Rady Oddziałowej NSZZ "Solidarność". Prowadził wśród pracowników szeroką akcję dotyczącą powołania NSZZ „Solidarność” na terenie zakładu. Wszedł w skład Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”, a następnie w skład Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. W czasie działania związku prowadził aktywną działalność wśród załogi, m.in. kolportując ulotki i broszury wydawane przez „Solidarność” oraz agitował pracowników do prowadzenia akcji strajkowych. Za swą działalność w dniu 13.12.1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach, gdzie przebywał do 12.03.1982 r. Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność opozycyjną, w związku z czym wielokrotnie przeprowadzano z nim rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. Był również kontrolowany operacyjnie m.in. przez wykorzystanie osobowych źródeł informacji.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN