Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Kazimierz Mikołaj Janeczko

ur. w 1946 roku w m. Stale
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2022
Biogram
Od grudnia 1981 r. pan Kazimierz Janeczko należał do NSZZ „Solidarność” w Zespole Szkół Radiotechnicznych w Dzierżoniowie. Zajmował się m. in. zbieraniem składek członkowskich oraz kolportażem podziemnych wydawnictw (np. „Z Rąk do Rąk”). Był także działaczem Duszpasterstwa Ludzi Pracy oraz Klubu Inteligencji Katolickiej w Dzierżoniowie w latach 1985-1990. Brał udział w licznych tajnych spotkaniach i pielgrzymkach, organizowanych przez DLP. Jako aktywny uczestnik KIK, a zwłaszcza współorganizator Zespołu Charytatywnego przy parafii pw. św. Jerzego, pomagał m.in. rodzinom represjonowanych działaczy „Solidarności”. Współpracował również z Arcybiskupim Komitetem Charytatywnym „Pod Czwórką” we Wrocławiu.
Od 2 marca 1989 r. był członkiem Międzyszkolnej Komisji Organizacyjnej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, ponadto współtworzył pierwszą Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” w Zespole Szkół Radiotechnicznych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków