Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kiszczak Jadwiga

Jadwiga Maria Kiszczak

ur. w 1947 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 481/2017
Biogram
Była od 1980 roku członkiem NSZZ „Solidarność” w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie. W lutym 1982 r. wystąpiła jako jedna z inicjatorek akcji zorganizowania wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z rodzin osób internowanych. W powyższej akcji pod nazwą „Wakacje z Bogiem”, prowadzonej w latach 1983-1989 w ramach podziemnych struktur „Solidarności”, zaliczona była do grupy ścisłych organizatorów. Występowała pod pseudonimem „Wiśka”, zajmowała się bezpośrednią organizacją turnusów, była wychowawczynią i osobą odpowiedzialną za kontakty ze współuczestniczącą w akcji, Kurią Biskupią. Pani Jadwigi Kiszczak aktywnie uczestniczyła w spotkaniach działaczy opozycji, zajmowała się przekazywaniem pieniędzy rodzinom internowanych działaczy „Solidarności”, rozprowadzaniem ulotek, znaczków i tzw. Cegiełek „Solidarności". W czerwcu 1989 r. zaangażowała się w reaktywowanie NSZZ „Solidarność” w swojej szkole. Działalność Pani Jadwigi Kiszczak spowodowała, że była przesłuchiwana, zatrzymywana i osadzana w areszcie śledczym, przeprowadzano z nią rozmowy ostrzegawcze oraz stosowano wobec niej inwigilacje a w jej mieszkaniu przeprowadzano rewizje.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Zenobia Kitówna Nasz jest ten dzień. Nauczyciele Regionu Środkowo-Wschodniego wobec komunizmu w latach 1980-1989, IPN, Sandomierz 2011