Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Grzywaczewski Krzysztof

Krzysztof Grzywaczewski

ur. w 1959 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016
Biogram
Krzysztof Grzywaczewski był współzałożycielem Komisji Uczelnianej Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 1981 r. współredagował miesięcznik „Wakat”, w okresie styczeń – kwiecień 1982 r. pracował przy redakcji biuletynu związkowego „Solidarności” – „Jesteśmy”, a w latach 1983–1989 pisał artykuły do „Biuletynu Łódzkiego” pod pseudonimami „Batyr” i „Witold Podrawicki”. Redagował teksty ulotek, malował transparenty, uczestniczył w demonstracjach, m.in. w Radomiu w 1983 r. Kolportował niezależne wydawnictwa, magazynował pisma Polskiej Partii Socjalistycznej: „Robotnik Łódzki” i „Robotnik Krajowy”. Włączał się do akcji pomocy internowanym przy kościele oo. jezuitów w Łodzi.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN