Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Milkiewicz Kazimierz

Kazimierz Milkiewicz

ur. w 1947 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 480/2017
Biogram
Kazimierz Milkiewicz prowadził działalność opozycyjną w latach 1980-1989. Był aktywnym działaczem NSZZ ,,Solidarność”, członkiem Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego.
Po delegalizacji związku w 1982 roku, we współpracy z innymi opozycjonistami, stworzył program działalności opozycyjnej dla nielegalnej ,,Solidarności”. Zaangażował się w druk oraz kolportaż materiałów bezdebitowych, samodzielnie stworzył matrycę do ich wytwarzania. 
W związku z rozpowszechnianiem podziemnych publikacji zostało przeciwko niemu wszczęte śledztwo, które umorzono z braku dostatecznych dowodów. 
Pomimo zainteresowania ze strony Służby Bezpieczeństwa, nie zaprzestał działalności opozycyjnej. Jako osoba rozpracowywana kontynuował kolportaż nielegalnych wydawnictw.
Do 1989 był pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa. W jego mieszkaniu wielokrotnie przeprowadzano przeszukania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN