Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zygmunt Bujalski

ur. w 1953 roku w m. Sokołów Podlaski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 145/2019
Biogram
Zygmunt Bujalski był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Zakładzie Transportu Mleczarskiego w Białymstoku. Uczestniczył w działalności Międzyzakładowego Komitetu NSZZ „Solidarność”, a także był delegatem na Walny Zjazd NSZZ „S” Regionu Białystok w czerwcu 1981 r.
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność opozycyjną. Był inwigilowany przez SB do 1984 r. jako osoba utrzymująca kontakty z działaczami „Solidarności”  oraz z osobami podejrzanymi o druk i kolportaż Biuletynu Informacyjnego NSZZ „Solidarność”. Sam również uczestniczył w kolportażu nielegalnych wydawnictw. 
W ramach represji za prowadzoną działalność opozycyjną został powołany na ćwiczenia wojskowe do Jednostki Wojskowej nr 2198 w Czarnem w woj. pomorskim. W tzw. „obozie wojskowym” przebywał od 5 listopada 1982 do 2 lutego 1983 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN