Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Maluchnik Kazimierz

Kazimierz Maluchnik

ur. w 1960 roku w m. Karaska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 509/2016
Biogram
Pan Kazimierz Maluchnik od września 1980 r. był aktywnym członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Kombinacie Budowlanym w Częstochowie. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 XII 1981 r. nie zaniechał działalności niepodległościowej, kolportując własnoręcznie wykonane ulotki i plakaty. 
W dniu 17 XII 1981 r. podczas plakatowania został tymczasowo aresztowany. Przebywał w Areszcie Śledczym w Częstochowie. Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dnia 4 I 1982 r. Pan Kaźmierz Maluchnik został skazany na karę 3,5 roku pozbawienia wolności. Przebywał w zakładach karnych: w Raciborzu, w Strzelcach Opolskich, we Wrocławiu oraz w Strzelinie. W dniu 12 V  1983 r. został warunkowo zwolniony z odbywania reszty kary na mocy Uchwały Rady Państwa o skorzystaniu z prawa łaski. 
W kwietniu 1984 r. wyemigrował do USA.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej