Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Idzi Gagatek

ur. w 1932 roku w m. Marszałki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 208/2017
Biogram
Pan Idzi Gagatek od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Kopalni Węgla Kamiennego „Thorez” w Wałbrzychu, wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej. W dniu 13 grudnia 1981 r. został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Świdnicy, a następnie internowany w Ośrodku Odosobnienia w Kamiennej Górze, gdzie był przetrzymywany do 6 marca 1982 r. 
W latach 1982–1989 był kolporterem wydawnictw podziemnych oraz angażował się w działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Wałbrzychu. Od 7 marca do 23 kwietnia 1984 r. został ponownie aresztowany. W latach 1984–1987 był współzałożycielem i członkiem Komitetu Obrony Praw Człowieka we Wrocławiu. W 1985 r. uczestniczył w głodówce rotacyjnej w kościele Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności