Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bożko Maria

Maria Bożko

ur. w 1948 roku w m. Wilkowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2020
Biogram
Pani Maria Bożko rozpoczęła działalność opozycyjną w 1982 r. w grupie skupionej przy Kościele NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju. Pomagała w organizowaniu pomocy internowanym i aresztowanym działaczom NSZZ „Solidarność” oraz ich rodzinom, kolportowała ulotki i wydawnictwa podziemne. 
W 1982 r. w związku z działalnością męża Pana Romualda Bożko została zwolniona z pracy i pozbawiona możliwości wykonywania zawodu nauczyciela. 
W 1985 r. weszła w skład Koła PTTK „Pielgrzym”, które działało w strukturze podziemnej Jastrzębskiej Delegatury RKW Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. 
W latach 1984-89 współorganizowała patriotyczne pielgrzymki Świata Pracy na Jasna Górę oraz Msze za Ojczyznę. 
W marcu 1988 r. działała również w Jastrzębskim Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim, podczas strajków w sierpniu 1988 r. zajmowała się organizowaniem żywności dla strajkujących górników. 
W latach 1989-90 uczestniczyła w pracach Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” oraz w kampanii wyborczej kandydatów z listy Komitetu Obywatelskiego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków