Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Danuta Adela Swakoń

ur. w 1937 roku w m. Godowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 262/2019
Biogram
Pani Danuta Swakoń w czasach PRL podejmowała szereg działań mających na celu odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności oraz respektowania praw człowieka. 
W dniach 11-14 III 1971 r. uczestniczyła w strajku zorganizowanym w Andrychowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Andropol”  w Andrychowie, w którym domagano się podwyżki płac dla pracowników przemysłu bawełnianego. Za udział w proteście Pani Danuta Swakoń została zwolniona z pracy. Przez rok pozostawała bez stałego zatrudnienia. We wrześniu 1980 r. została przywrócona do pracy w w/w zakładzie. 
W latach 80-tych Pani Danuta Swakoń współpracowała z nielegalnymi strukturami NSZZ „Solidarność”, zajmowała się m.in. kolportażem podziemnej prasy związkowej, uczestniczyła w Mszach za Ojczyznę, Pielgrzymkach Ludzi Pracy do Częstochowy oraz obchodach rocznicowych 3 Maja i 11 Listopada. 
W 1988 r. współtworzyła Tymczasową Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” w „Andropolu”. Pani Danuta Swakoń wchodziła w skład Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Andrychowie, struktury której zadaniem był przygotowanie wyborów 4 VI 1989 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków