Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jan Paweł Siwy
ur. w 1950 roku w m. Piekary Śląskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2018

Biogram

Pan Jan Siwy był zatrudniony w KWK „Julian” w Piekarach Śląskich, gdzie w 1980 r. , jak również w grudniu 1981 r. brał udział w strajkach. 
W okresie stanu wojennego nie przerywa działalności związkowej i w ramach zorganizowanych struktur prowadzi zagrożoną odpowiedzialnością karną działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności. Pan Jan Siwy był członkiem Duszpasterstwa Ludzi Pracy, działającego przy kościele pw. NMP w Piekarach Śląskich, w ramach którego odbywały się konspiracyjne spotkania lokalnych działaczy NSZZ „Solidarność”.  Angażował się też w organizację pomocy osobom internowanym oraz ich rodzinom. 
Działalność Pana Jana Siwego swym zakresem obejmowała także druk oraz kolportaż ulotek i wydawnictw o treści antykomunistycznej. Był uczestnikiem patriotycznych pielgrzymek Świata Pracy na Jasna Górę oraz spotkań działaczy opozycji antykomunistycznej w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. 
W 1989 r. został członkiem Komitetu Obywatelskiego w Piekarach Śląskich w wyborach do sejmu kontraktowego.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków