Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Benedykt Fręśko

ur. w 1935 roku w m. Rosko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011
Biogram
Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Pile. Uczestniczył w organizowaniu strajków, kolportował pisma zawierające antykomunistyczne treści. W dniu 12 grudnia 1981 r. został internowany i umieszczony w Zakładzie Karnym we Wronkach, a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie. Z internowania został zwolniony 3 lutego 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej