Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Świtoń Dorota

Dorota Anna Świtoń

ur. w 1934 roku w m. Ogonki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 551/2016
Biogram
Pani Dorota Świtoń była żoną działacza opozycyjnego – Kazimierza Świtonia. W związku z aktywną działalnością polityczną, opozycyjną i społeczną męża oraz synów : Ryszarda, Jana i Piotra, była poddawana nieustannym represjom ze strony aparatu bezpieczeństwa, mającym na celu zniechęcenie do działalności politycznej pozostałych członków rodziny. 
Pani Dorota Świtoń przez cały okres działalności politycznej i związkowej męża w latach 1977-1990, czynnie i solidarnie wspierała wszelkie jego przedsięwzięcia, narażając się na odpowiedzialność karną i represje ze strony władz. 
Była obiektem licznych szykan inicjowanych przez służbę bezpieczeństwa, mających na celu dyskredytację jej osoby w najbliższym otoczeniu. 
Była kontrolowana przez sieć tajnych współpracowników, a jej mieszkanie poddawane wielokrotnym przeszukaniom i rewizjom.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej