Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kłoczowski Andrzej

Andrzej Józef Kłoczowski

ur. w 1937 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 351/2021
Biogram
Dominikanin. W latach 1970-86 prowadził duszpasterstwo akademickie „Beczka” przy klasztorze dominikańskim w Krakowie, skupiając w nim środowiska, którego przedstawiciele odgrywali istotną rolę w prowadzonych od połowy lat 70. działaniach opozycyjnych wobec władz komunistycznych. 
Sygnatariusz listu protestacyjnego wobec zmian w konstytucji PRL. Po protestach robotniczych w 1976 r. organizator zbiórki pieniężnej na rzecz represjonowanych, a potem współpracownik Komitetu Obrony Robotników. Wspierał działalność Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie. Współzałożyciel powstałego w 1978 r. Studium Wiedzy Chrześcijańskiej w Krakowie. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, powołał punkt pomocy rodzinom internowanych i aresztowanych, działający przy krakowskim klasztorze dominikanów, udzielający w latach 1981-84 pomocy represjonowanym oraz ich rodzinom przy wykorzystaniu darów pochodzących z krajów zachodnich. W dniu 17 grudnia 1981 r. internowany. Zwolniony w dniu 21 grudnia 1981 r. 
W ciągu lat 80. prowadził seminaria dla zaangażowanych w działalność opozycyjną niezależnych intelektualistów. Wykładowca Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego. 
W 1989 r. czynny w krakowskim Komitecie Obywatelskim.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności