Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Janusz Kudełko

ur. w 1954 roku w m. Sztum
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 204/2019
Biogram
Pan Janusz Kudełko należał do  aktywnych działaczy NSZZ „Solidarność”, na terenie  Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku – Białej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, nie zaprzestał działalności opozycyjnej i zaangażował się w kolportaż materiałów bezdebitowych, między innymi wydawanych przez Regionalny Komitet Wykonawczy „Trzeci Szereg” NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie w Bielsku-Białej. 
W związku z prowadzoną działalnością, Pan Janusz Kudełko był wielokrotnie przesłuchiwany, a Służba Bezpieczeństwa dokonywała rewizji, zarówno w jego miejscu zamieszkania oraz najbliższej rodziny, tj. matki i siostry. 
W dniu 28 VII 1982 r. Prokurator Wojewódzki w Bielsku – Białej wszczął postępowanie wobec Pana Janusza Kudełki, kontynuowane następnie przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Krakowie. W jego wyniku Pan Janusz Kudełko został aresztowany i osadzony w następujących zakładach penitencjarnych: w Areszcie Śledczym w Bielsku-Białej oraz w Areszcie Śledczym  w Krakowie, w których przebywał w okresie od 28 VII do 29 XII 1982 r. Następnie  w dniu 28 XII 1982 r., wyrokiem Sądu Garnizonowego w Krakowie został skazany na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Od września 1983 r. Pan Janusz Kudełko starał się również o otrzymanie zgody na wyjazd do Stanów Zjednoczonych, na pobyt stały. Jednakże ze względu na wydane przez Służbę Bezpieczeństwa zastrzeżenia wyjazdu za granicę, pozwolenie na opuszczenie kraju otrzymał dopiero w listopadzie 1984 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej