Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krzysztof Stanisław Durek

ur. w 1954 roku w m. Wodzisław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 4/2017
Biogram
Funkcjonariusz Wydziału Dochodzeniowego Komendy Dzielnicowej Milicji Obywatelskiej w Krakowie - Śródmieściu. Od kwietnia 1981 r. czynny przy tworzeniu w Krakowie struktur Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, niezależnej, nigdy nie zarejestrowanej przez władze, organizacji związkowej powstałej w środowisku milicjantów w ramach przemian związanych z powstaniem „Solidarności”. Celem działań związku miało być m. in. doprowadzenie do zaprzestania wykorzystywania Milicji Obywatelskiej do celów politycznych. Uczestnik ogólnopolskich zjazdów założycielskich związku z Katowicach i Warszawie. Sekretarz Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego.
W dniu 26 czerwca 1981 r. wydalony ze służby w związku z odmową złożenia deklaracji zaprzestania działań mających na celu powołanie niezależnego związku zawodowego milicjantów. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego do lata 1983 r. ukrywał się. Kolporter pisma „Godność”, uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych.
W latach 1984-89 związany z krakowskimi strukturami Konfederacji Polski Niepodległej. Kolporter wydawnictw drugoobiegowych KPN.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej