Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Świegocki Bronisław

Bronisław Kazimierz Świegocki

ur. w 1943 roku w m. Łopatki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 94/2021
Biogram
        Bronisław Kazimierz Świegocki prowadził działalność opozycyjną od marca 1968 r. do co najmniej marca 1969 r. Był jednym z inspiratorów wydarzeń marcowych, należał do grupy opracowującej petycję wyrażającą protest przeciwko decyzji zakazującej wystawiania „Dziadów”. 11.03.1968 r. wszedł w skład delegacji wyłonionej podczas studenckiego wiecu, która przekazała rektorowi Uniwersytetu Łódzkiego żądania młodzieży akademickiej. Współtworzył rezolucję przekazaną sekretarzowi Komitetu Łódzkiego PZPR i odczytaną na wiecu 12.03.1968 r. oraz uczestniczył w opracowaniu odezwy studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Był członkiem nielegalnie działających komitetów studenckich - międzyuczelnianego i uczelnianego. Prokuratura Łódź-Śródmieście wszczęła przeciwko niemu dochodzenie pod zarzutem nawoływania do nielegalnego zgromadzenia. W dniu 18.04.1968 r. został zatrzymany, a w miejscu jego zamieszkania dokonano rewizji. Nadal utrzymywał kontakty z osobami o poglądach antykomunistycznych, uczęszczając na spotkania o charakterze kształceniowym. W marcu 1969 r. w związku ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu PRL i rad narodowych, przeprowadzono z nim rozmowę profilaktyczną.
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • oświadczeń świadków
 • publikacji:
  • "Oblicza Marca 1968", red. K. Rokicki i S. Stępień, Warszawa 2004
  • "Marzec ’68 w Łodzi", red. S. M. Nowinowski, Łódź 2010