Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krzysztof Antoni Bińkowski

ur. w 1958 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 181/2015
Biogram
Od sierpnia 1980 r. był uczestnikiem wieców protestacyjnych w Radomskich Zakładach Przemysłu Skórzanego „Radoskór”. Od września 1980 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Od jesieni 1980 r. do połowy 1981 r. brał udział w strajkach ostrzegawczych, marszach protestacyjnych „Solidarności”, Konfederacji Polski Niepodległej i Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Był współzałożycielem Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” przy RZPS „Radoskór”, członkiem Komisji Wydziałowej, delegatem na zjazdy Międzyzakładowej Komisji Założycielskiej „Solidarności” w Radomiu oraz współzałożycielem KOWzP. W latach 1981-1995 był członkiem, a w latach 1984-1993 - szefem Okręgu Radomskiego KPN. Od  1980 r. zajmował się kolportażem, a od 1983 r. również wydawaniem czasopism, m.in.: „Wolnego Robotnika”, „Przeglądu Wiadomości Agencyjnych”, „Gazety Polskiej”, „Drogi”, „Konfederata”, „Niepodległości”, „Tygodnika Mazowsze”, kwartalnika „Opinia”. W dniu 14 grudnia 1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, a 18 grudnia 1981 r. został aresztowany i był przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Radomiu. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Radomiu został skazany na karę 1 roku więzienia oraz 3 lat pozbawienia praw publicznych. Z dniem 1 lutego 1982 r. został osadzony w Zakładzie Karnym nr 2 w Łodzi, od 10 lutego 1982 r. był przetrzymywany w ZK Łęczyca, a od 4 czerwca 1982 w ZK Hrubieszów, gdzie uczestniczył w wielu strajkach i akcjach głodowych. Na wolność został wypuszczony 14 grudnia 1982 r. W marcu 1982 r. został zwolniony z pracy. Był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. W 1986 r. został skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na karę grzywny za zakłócanie uroczystości święta powołania PKWN 22 lipca. W 1983 r. został członkiem Tajnej Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”. Od jesieni 1983 r. był organizatorem transportu leków i innych darów od francuskich związkowców, wśród których ukryto materiały poligraficzne. W latach 1984-1986 był współorganizatorem Mszy za Ojczyznę. W związku z podejrzeniem prowadzenia działalności w nielegalnych strukturach od 23 maja do 25 lipca 1984 r. był przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Radomiu. W dniu 26 lipca 1984 r. Prokurator Rejonowy w Radomiu umorzył prowadzone przeciwko niemu śledztwo i uchylił areszt tymczasowy. W 1985 r. był delegatem na zjeździe regionalnym KPN, a w 1988 r. organizatorem happeningów Pomarańczowej Alternatywy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN