Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Turasz Wiesław

Wiesław Turasz

ur. w 1954 roku w m. Stalowa Wola
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 273/2020
Biogram
Wiesław Turasz (1954-2012) w latach 1972-1989 pracował w Hucie Stalowa Wola. Od powstania NSZZ „Solidarność” działał w jego strukturach. Po wprowadzeniu stanu wojennego zbierał informacje o internowanych, organizował pomoc dla ich rodzin, kolportował wydawnictwa podziemne na terenie Huty Stalowa Wola. W latach 1984-1987 współpracował z Tymczasową Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” w Hucie Stalowa Wola. Był uczestnikiem akcji ulotowych, plakatowych, manifestacji patriotyczno-religijnych. W latach 1985-1987 był delegatem do Rady Pracowniczej, a w latach 1987-1989 jej członkiem. W 1986 r. był sygnatariuszem petycji w sprawie pluralizmu związkowego złożonej w Kancelarii Sejmu PRL. W 1987 r. został członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Pracowników HSW. W kwietniu 1988 r. został dyscyplinarnie zwolniony z pracy za zorganizowanie wiecu przed budynkiem dyrekcji HSW. W grudniu 1988 r. został przywrócony do pracy. Był dwukrotnie skazany na karę grzywny przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Stalowa Wola m. in. za uchylanie się od stawienia na ćwiczenia wojskowe. Uczestniczył w strajkach w Hucie Stalowa Wola w kwietniu, lipcu oraz sierpniu/wrześniu 1988 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej