Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pieńkowski Grzegorz

Grzegorz Stefan Pieńkowski

ur. w 1953 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2015
Biogram
W latach 70. był studentem Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, uczestnikiem konwersatoriów akademickich przy kościele Św. Anny w Warszawie. Współpracował z Klubem Inteligencji Katolickiej. Od 1980 r. aktywnie zaangażował się w tworzenie i działalność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Państwowym Instytucie Geologicznym gdzie był zatrudniony. Pełnił funkcję członka Komisji Zakładowej, oraz delegata do Regionu Mazowsze. Był uczestnikiem i jedną z osób kierujących strajkiem w PIG, który zorganizowano w dniu 14 grudnia 1981 r. w proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. W latach 1982-1989 brał udział w działaniach podziemnych struktur Związku, zarówno w swoim zakładzie pracy jak i w ramach organizacji pod nazwą Mikroregion Mokotów NSZZ „Solidarność”. Uczestniczył w demonstracjach i uroczystościach patriotycznych organizowanych w Warszawie, akcjach ulotkowych i kolportażu wydawnictw podziemnych. W 1987 r. pomagał odtwarzać struktury „Solidarności” w PIG oraz pełnił funkcję rzecznika Tymczasowej Komisji Zakładowej. Od 1986 r. był członkiem Prymasowskiej Rady Społecznej drugiej kadencji.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN