Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Radziejowski Janusz

Janusz Antoni Radziejowski

ur. w 1949 roku w m. Częstochowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 146/2019
Biogram
W marcu 1968 r. uczestniczył w manifestacjach studenckich w Warszawie. Od września 1980 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Pracowników Oświaty, Kultury, Nauki i Techniki. Od października 1980 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego, a od stycznia 1981 r. przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „S” w Instytucie Kształtowania Środowiska w Warszawie. W latach 1981-1989 był przedstawicielem podziemnej „Solidarności” IKŚ w Tajnej Komisji Koordynacyjnej Jednostek Badawczo-Rozwojowych w Warszawie. W latach 1982-1989 był członkiem „Armenii” (struktury wykonawczo-eksperckiej Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „S” Region Mazowsze). W ramach działalności podziemnej posługiwał się pseudonimem „Jerzy”. W latach 1983-1989 pełnił funkcję kierownika zespołu „Kwadrat”, koordynującego (w ramach „Armenii”) produkcję nadajników dla Podziemnego Radia „Solidarność”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności