Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ignacy Zbigniew Pietruszka

ur. w 1935 roku w m. Koszęcin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 276/2020
Biogram
Pan Ignacy Pietruszka w latach 1980-1989 r. był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związki Zawodowego „Solidarność” w Tarnowskich Górach. Zakładał struktury związkowe w Górniczym Centrum Rehabilitacji Leczniczej i Zawodowej w Reptach Śląskich, gdzie w 1980 r. został  przewodniczącym powołanej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” i pełnił  tę funkcję przez kolejne lata. 
W związku z wydarzeniami jakie miały miejsce w dniu 16 XII 1981 r. w KWK „Wujek” napisał protest do Przewodniczącego Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego gen. Wojciecha Jaruzelskiego. List był wyrazem oburzenia środowiska lekarzy wobec brutalnego traktowania przez siły milicyjno-wojskowe pracowników służby zdrowia, którzy podczas akcji pacyfikacji kopalni nieśli pomoc rannym górnikom. W rezultacie został wezwany do Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach celem złożenia wyjaśnień, ostatecznie uniknął odpowiedzialności karnej. 
Po ogłoszeniu stanu wojennego koordynował działaniami związku i zainicjował powołanie Komisji Charytatywnej przy kościele pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach, która świadczyła pomoc osobom represjonowanym i szykanowanym za działalność opozycyjną. Był współzałożycielem Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Tarnowskich Górach, w ramach którego organizowano spotkania z działaczami opozycji antykomunistycznej. 
Ponadto w latach 1982-1989 r. zajmował się kolportowaniem prasy podziemnej. 
W obliczu zmian ustrojowych w Polsce wszedł w skład Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” w GCR, którego zadaniem było reaktywowanie struktur związkowych w zakładzie pracy. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji: