Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Ilkiewicz Ryszard
Ryszard Ilkiewicz
ur. w 1945 roku w m. Piaskowce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 138/2017

Biogram

Ryszard Ilkiewicz był pracownikiem Koszalińskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego „Płytolen” w Koszalinie.
 W okresie od dnia 03.01.1983 r. do dnia 20.05.1986 r. był rozpracowywany przez koszalińską Służbę Bezpieczeństwa. W tym okresie zajmował się kolportażem ulotek na terenie stołówki swojego zakładu pracy, a także  przeprowadził transmisję audycji Radia Wolna Europa w zakładowym radiowęźle. W dniu 29.04.1985 r. został zatrzymany w związku z planowaną akcją zakłócenia obchodów dnia 1 Maja. Podpisał się także pod petycją Komitetu Obrony Praw Człowieka „Solidarność” Koszalin skierowaną do Rady Państwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN