Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ilkiewicz Ryszard

Ryszard Ilkiewicz

ur. w 1945 roku w m. Piaskowce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 138/2017
Biogram
Ryszard Ilkiewicz był pracownikiem Koszalińskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego „Płytolen” w Koszalinie.
 W okresie od dnia 03.01.1983 r. do dnia 20.05.1986 r. był rozpracowywany przez koszalińską Służbę Bezpieczeństwa. W tym okresie zajmował się kolportażem ulotek na terenie stołówki swojego zakładu pracy, a także  przeprowadził transmisję audycji Radia Wolna Europa w zakładowym radiowęźle. W dniu 29.04.1985 r. został zatrzymany w związku z planowaną akcją zakłócenia obchodów dnia 1 Maja. Podpisał się także pod petycją Komitetu Obrony Praw Człowieka „Solidarność” Koszalin skierowaną do Rady Państwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN