Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Sławomir Krzysztof Melak
ur. w 1953 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 462/2018

Biogram

W latach 1974-1989 był członkiem Kręgu Pamięci Narodowej oraz jednym z inicjatorów powstania Komitetu Katyńskiego. Był także organizatorem i uczestnikiem uroczystości oraz manifestacji patriotycznych. W ramach swojej działalności niepodległościowej drukował i kolportował ulotki oraz książki. Pomagał internowanym i więzionym. Ponadto wykonał elementy pomnika Katyńskiego i brał udział w jego postawieniu na warszawskich Powązkach w dniu 31 lipca 1981 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji:

Zbrodnia Katyńska, W Kręgu prawdy i kłamstwa, pod red. S. Kalbarczyk, Warszawa 2010
Ł. Kudlicki, S. Melak, Strażnik Pamięci Katynia, Krąg Pamięci Narodowej 2015
S. Melak, Działania Kręgu Pamięci Narodowej, Niepodległość i Pamięć nr 1 (22)/2006