Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Butkiewicz Maciej

Maciej Jerzy Butkiewicz

ur. w 1961 roku w m. Suwałki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 94/2021
Biogram
Maciej Butkiewicz będąc uczniem Technikum Budowlanego w Suwałkach uczestniczył w spotkaniach Studenckiego Komitetu Solidarności w Gdańsku, skąd przywoził, a następnie rozpowszechniał niezależne wydawnictwa i ulotki. Od 1980 r. zaangażował się w działalność Ruchu Młodej Polski i prowadził kolportaż nielegalnych publikacji SKS, RMP, Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” i NSZZ „Solidarność”. W sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, 20.08.1980 r. został zatrzymany w Gdańsku na 48 godzin za rozrzucanie ulotek nawołujących do strajku. W latach 1980-1981 organizował w Suwałkach manifestacje młodzieżowe z okazji rocznic 3 Maja i 11 Listopada. W grudniu 1980 r. przywiózł z Gdańska matryce do powielania i powołał redakcję niezależnego pisma młodzieży suwalskiej „Ława”, które ukazywało się do listopada 1981 r. (wszczęte w tej sprawie postępowanie karne umorzono). W lipcu 1981 r. podjął pracę w powielarni Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Pojezierze, gdzie drukował nielegalne wydawnictwa. Od 13.12.1981 r. do 10.07.1982 r. był internowany w ośrodkach odosobnienia w Suwałkach i Kwidzynie. W listopadzie 1982 r. wyemigrował z kraju. W latach 1980-1982 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • M. Zwolski, „Butkiewicz Maciej Jerzy” [w:] „Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989”, t. 3, Warszawa 2019