Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gryglicki Paweł

Paweł Gryglicki

ur. w 1955 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 40/2024
Biogram
Paweł Gryglicki w okresie od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. jako rezerwista odbył ćwiczenia wojskowe w Jednostce Wojskowej nr 3466 w Czerwonym Borze. Szkolenie rezerwistów w tej jednostce nie służyło realizacji zadań z zakresu obronności kraju, ale stanowiło dotkliwą represję polityczną wobec przedstawicieli opozycji i miało na celu ich odizolowanie od społeczeństwa oraz zmuszenie do zaprzestania działalności antykomunistycznej. 
Biogram opracowano na podstawie: