Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Stojek Longin

Longin Adam Stojek

ur. w 1943 roku w m. Owczary
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 555/2011
Biogram
Od 1980 r. angażował się w działalność opozycyjną. W sierpniu 1980 r. był współorganizatorem i  przewodniczącym komitetu strajkowego w Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym  „Transbud” w Gdańsku. We wrześniu 1980 r. wszedł w skład komitetu założycielskiego NSZZ „Solidarność” w zakładzie pracy.  Należał do Komisji Koordynacyjnej Budownictwa przy KKP NSZZ „Solidarność”, a następnie został przewodniczącym MKZ NSZZ „Solidarność” w PTSB „Transbud”. W czerwcu 1981 r. został delegatem na konferencję wyborczą do Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.  W grudniu 1981 r. współorganizował strajk w miejscu pracy. Był jedną z osób przewidzianych do internowania, dlatego też od 16 grudnia 1981 r. ukrywał się . W latach 1986-1989 był rozpracowywany przez organy bezpieczeństwa państwa. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej