Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Ujma Janina
Janina Helena Ujma
ur. w 1929 roku w m. Sosnowiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 509/2016

Biogram

Pani Janina Ujma od września 1980 r. była aktywnym członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na Politechnice Częstochowskiej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego i zdelegalizowaniu NSZZ „Solidarność” w latach 1982-1983 aktywnie włączyła się w pomoc osobom internowanym i aresztowanym w ramach nowopowstałej struktury Duszpasterstwa Osób Pozbawionych Wolności i Ich Rodzin przy Kurii Diecezjalnej w Częstochowie.  
W latach 1983-1989 była członkiem Diecezjalnego Komitetu Pomocy Bliźniemu przy parafii katedralnej św. Rodziny.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności