Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ujma Janina

Janina Helena Ujma

ur. w 1929 roku w m. Sosnowiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 509/2016
Biogram
Pani Janina Ujma od września 1980 r. była aktywnym członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na Politechnice Częstochowskiej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego i zdelegalizowaniu NSZZ „Solidarność” w latach 1982-1983 aktywnie włączyła się w pomoc osobom internowanym i aresztowanym w ramach nowopowstałej struktury Duszpasterstwa Osób Pozbawionych Wolności i Ich Rodzin przy Kurii Diecezjalnej w Częstochowie.  
W latach 1983-1989 była członkiem Diecezjalnego Komitetu Pomocy Bliźniemu przy parafii katedralnej św. Rodziny.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej