Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Tur Kazimierz

Kazimierz Seweryn Tur

ur. w 1953 roku w m. Słupsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 480/2020
Biogram
Kazimierz Tur w okresie od października 1967 r. do października 1968 r. słuchał radia Wolna Europa i wraz z innymi osobami sporządzał i kolportował na terenie Słupska ulotki o treści antykomunistycznej, m. in. krytykujące rząd PRL, domagające się uwolnienia aresztowanych w marcu 1968 r. studentów oraz potępiające decyzję państw Układu Warszawskiego o wkroczeniu wojsk do Czechosłowacji. 
Przechodził jako podejrzany w prowadzonym od dnia 5 lutego 1968 r. przez Wydział Śledczy KWMO w Koszalinie śledztwie w sprawie rozpowszechniania ulotek na terenie Słupska. Dnia 17.10.1968 r. Prokurator Powiatowy w Słupsku przekazał według właściwości prowadzone śledztwo Sądowi Powiatowemu Wydział dla Nieletnich w Słupsku do dalszego procedowania. Na podejrzanego w sprawie Kazimierza Tura nałożono dozór kuratora. Wyrokiem Sądu Powiatowego dla Nieletnich w Słupsku z dnia 15.02.1969 r. skazany został na dom poprawczy w zawieszeniu na dwa lata.     
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej