Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Hanna Elżbieta Nowik
ur. w 1956 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 259/2016

Biogram

Pani Hanna Elżbieta Nowik w okresie od 1982 r. do 1985 r. wraz z mężem Tomaszem tworzyła Agencję Fotograficzną Solidarności Walczącej. Głównym zadaniem agencji było mikrofilmowanie prasy podziemnej w celu przekazania dokumentacji za granicę.
Pani Hanna Nowik wraz z mężem Tomaszem organizowała i wykonywała prace związane z funkcjonowaniem agencji fotograficznej, w zakresie zaopatrzenia w sprzęt i materiały, odczynniki chemiczne i inne. Brała udział w przygotowywaniu i wydawaniu zdjęć stemplowanych pieczątką ze znakiem Agencji Fotograficznej Solidarności Walczącej. Wydane zostało między innymi zdjęcie Lecha Wałęsy z okazji przyznania mu Nagrody Nobla oraz słynne zdjęcie z Janem Pawłem II, Lechem Wałęsą i Czesławem Miłoszem, z dopiskiem: Wiara, Nadzieja, Miłość. Pani Hanna Nowik wraz z mężem wydała w nakładzie 3 tys. sztuk album z demonstracji z dnia 1 maja 1983 r. we Wrocławiu.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej