Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Mirosław Eugeniusz Widlicki

ur. w 1947 roku w m. Białobrzegi
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 146/2019
Biogram
W latach 1984-1990 prowadził działalność opozycyjną na rzecz struktur Międzyzakładowego Porozumienia Solidarności „Unia” (przemianowanego potem na Grupę Polityczną „Niezawisłość”). W tym czasie kolportował wydawnictwa prasy podziemnej: „Tygodnik Mazowsze”, „Wolna Trybuna”, miesięcznik „Unia” oraz biuletyn ,,Komitet Obrony Społecznej”. Organizował lokale służące do drukowania i magazynowania wydawnictw drugiego obiegu. Pełnił także funkcję łącznika pomiędzy MPS „Unia” a środowiskiem żołnierzy Armii Krajowej. Angażował się również w służbę kościelną działającą przy parafii pw. św.  Stanisława Kostki w Warszawie. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków