Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Hatka Witold

Witold Hatka

ur. w 1939 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 512/2015
Biogram
Witold Hatka w 1980 r. był współtwórcą i przewodniczącym "Solidarności Chłopskiej" w gminie Białe Błota k/Bydgoszczy. W 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego Krajowej Komisji Porozumiewawczej  oraz został członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych delegowanym na X Kongres Związków Zawodowych do Włoch.
W dniach od 16 marca do 17 kwietnia 1981 r. był współorganizatorem i uczestnikiem strajku okupacyjnego w gmachu Wojewódzkiego Komitetu ZSL w Bydgoszczy w sprawie rejestracji „Solidarności" Rolników Indywidualnych.
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach związowych. Był współorganizatorem powstania i działaczem Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników w województwie bydgoskim.
W związku z prowadzoną działalnością został internowany w okresie od 8 września do 12 grudnia 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku-Mięlęcinie.
 W 1983 r. wyemigrował na pobyt stały do USA. Podczas pobytu w USA został pełnomocnikiem b. NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa, aż do powrotu do kraju w 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN