Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jacek Stanisław Płaza

ur. w 1964 roku w m. Oświęcim
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 481/2020
Biogram
Począwszy od 1985 r. zaangażowany w działalność podziemnych struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Początkowo kolporter prasy podziemnej, a następnie drukarz i redaktor niezależnych pism „Gwarek”, „Przegląd Akademicki” i „Słowo”. Od 1988 r. w składzie niezależnej Studenckiej Agencji Informacyjnej Kraków. 
Podczas strajku w Hucie im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie w dniach 26 kwietnia – 5 maja 1988 r. zaangażowany w redagowanie pisma strajkowego „Solidarność Hutników”, zaś w czasie strajku w Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu w sierpniu 1988 r. uczestniczył w pracach biura informacyjnego oraz brał udział w wydawaniu „Gazety Strajkowej”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • "NSZZ "Solidarność", t. 6, Polska południowa", pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010