Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Eberhardt Marek

Marek Antoni Eberhardt

ur. w 1944 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 488/2019
Biogram
Był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „Chemar” w Kielcach. Inicjatorem  i przywódcą akcji strajkowych w Zakładach "Chemar" w 1980 r. Od lipca 1981 r. był członkiem Zarządu Regionu Świętokrzyskiego. Internowany 13.12.1981 r. do 02.07.1982 r. W okresie od 13-22.06.1982 r. uczestniczył w zbiorowej głodówce w kieleckim ośrodku odosobnienia. Z uwagi na prowadzoną działalność związkową został objęty zastrzeżeniem wyjazdów do „wszystkich krajów świata” w okresie od 13.03.1984 r. do 13.03.1986 r. Działał w Biskupim Komitecie Pomocy Potrzebującym, do zadań którego należało udzielanie pomocy rodzinom internowanych oraz osobom zwalnianym z ośrodków odosobnienia. Poza dystrybucją darów prowadzono także kolportaż wydawnictw bezdebitowych, głównie „Biuletynu Informacyjnego Solidarności”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • „Przeciw komunie”, oprac. Marzena Grosicka, Katarzyna Polit, Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, Kielce-Kraków 2014
    • NSZZ Solidarność. Polska Południowa, tom 6, pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry, Warszawa 2010