Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Korwin-Kochanowski Piotr

Piotr Tadeusz Korwin-Kochanowski

ur. w 1945 roku w m. Łęka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 61/2024
Biogram
Wiosną 1968 r. będąc studentem IV roku Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej wziął udział w protestach studenckich na terenie Łodzi.
W 1980 r. zaangażował się w tworzenie rolniczych struktur związkowych w województwie łódzkim. W marcu 1981 r. został wybrany przewodniczącym struktur gminnych Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” i aktywnie działał na rzecz Związku w województwie łódzkim.
Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. i zawieszeniu działalności związkowej był jednym z twórców Duszpasterstwa Rolników Diecezji Łódzkiej w Białej k. Zgierza (następnie siedzibę przeniesiono do Szczawiny), które przyjęło charakter działalności uniwersytetu ludowego. W ramach Duszpasterstwa uczestniczył w działaniach pomocowych dla represjonowanych i ich rodzin (m.in. zbiórki żywności). Działalność w Duszpasterstwie Rolników pozwalała również na zachowanie części struktur NSZZ RI „S” w regionie łódzkim. Spotkania działaczy odbywały się na przestrzeni lat 80. w budynkach Kurii Diecezjalnej w Łodzi, w których uczestniczył Pan Piotr Tadeusz Korwin-Kochanowski. Brał aktywny udział w przygotowywaniu i uczestniczył w różnego rodzaju uroczystościach i obchodach patriotyczno-religijnych, a także organizował wykłady dla rolników. 17 maja 1987 r. po nabożeństwie w parafii Parzno wystąpił z prelekcją na temat praw rolników do tworzenia niezależnych związków zawodowych.
Od 1987 r. zaangażował się w odtwarzanie rolniczych związków zawodowych, został wybrany Przewodniczącym Tymczasowej Rady NSZZ RI „S” Województwa Łódzkiego. W 1989 r. uczestniczył we wznowieniu działalności krajowych struktur NSZZ RI „Solidarność”. Od kwietnia 1989 r. pełnił funkcję przewodniczącego „Solidarności” RI w woj. łódzkim i jako jej przedstawiciel wszedł w skład Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Łodzi. W grudniu 1989 r. został wybrany członkiem prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”.
W 1970 r. był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa z powodu utrzymywania kontaktów z osobami zaangażowanymi w działalność organizacji „Ruch”, a w latach 1987-1989 z uwagi na aktywność „w nielegalnej grupie w środowisku wiejskim na bazie byłej „Solidarności””.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • A.W. Kaczorowski, „Zielona” Solidarność 1980-1989, Warszawa 2023
    • Z. Romek, Pokolenie Marca ’68. Wariant łódzki, Warszawa 2022
    • Nasze 53 dni i dwa tygodnie, 4 czerwca '89, Iwona Śledzińska-Katarasińska, red. Maria Sondej, Łódź 2009
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN