Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Morta Piotr
Piotr Paweł Morta
ur. w 1959 roku w m. Wieluń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 143/2014

Biogram

Piotr Morta po 13.12.1981 r. uczestniczył w działaniach podziemnej grupy NSZZ „Solidarność” w Zakładach Płyt Wiórowych Prospan w Wieruszowie poprzez udział w powielaniu ulotek oraz kolportażu wydawnictw podziemnych i znaczków z symbolami patriotycznymi. Organizował zebrania konspiracyjne i współorganizował wyjazdy na msze w intencji Ojczyzny do kościoła oo. jezuitów w Kaliszu. W 1989 r. reaktywował „Solidarność” na terenie ZPW Prospan, od marca 1989 r. był wiceprzewodniczącym Tymczasowej Komisji Zakładowej, od czerwca 1989 r. członkiem KZ.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej