Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Janina Podlejska

ur. w 1946 roku w m. Niemcza
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 295/2016
Biogram
Pani Janina Podlejska we wrześniu 1980 r. została członkiem Komitetu Założycielskiego, a następnie sekretarzem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu.
W grudniu 1981 r. uczestniczyła w akcji zbierania podpisów pod listem przeciwko aresztowaniu i internowaniu członków NSZZ „Solidarność” oraz niszczeniu mienia związkowego. W styczniu 1982 r. została zwolniona z pracy, a po kilku rozprawach sądowych jeszcze w tym samym roku przywrócono ją do pracy.
W latach 1981-1984 r. współpracowała z Regionalnym Komitetem Strajkowym NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk zajmując się m.in. zdobywaniem materiałów poligraficznych. Od 1982 r. działała w Solidarności Walczącej i kolportowała podziemne wydawnictwa. Od kwietnia do lipca 1984 r. przebywała w areszcie pod zarzutem udziału w nielegalnym związku. Podczas pobytu w więzieniu zwolniono ją z pracy. Do 1989 r. w jej mieszkaniu znajdował się punkt kolportażowy wielu podziemnych wydawnictw m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Walcząca”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Opcja”, „KOS”, „Myśli Nieinternowane” oraz książek, znaczków pocztowych i kartek okolicznościowych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności