Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gotner Janina

Janina Józefa Gotner

ur. w 1951 roku w m. Gliwice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 125/2020
Biogram
Janina Gotner primo voto Kończak od 1980 r. współorganizowała struktury NSZZ „Solidarność” w Łódzkich Zakładach Przemysłu Gumowego „Stomil”. Od sierpnia 1980 r. pełniła funkcję przewodniczącej Komitetu Założycielskiego, a następnie Komisji Zakładowej związku. Weszła w skład Zarządu Regionalnego Ziemi Łódzkiej. W marcu 1981 r. uczestniczyła w akcjach protestacyjnych w zakładzie pracy. 30.07.1981 r. wygłosiła krytykujące władzę przemówienie w czasie marszu głodowego, będącego jedną z największych manifestacji ulicznych w Łodzi. Brała udział w I Krajowym Zjeździe NSZZ „Solidarność” w Gdańsku i została delegowana na Kongres Francuskich Związków Zawodowych. 3.05.1982 r. uczestniczyła w nielegalnej akcji protestacyjnej, za co została ukarana grzywną przez Kolegium do spraw Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Łódź-Śródmieście. Ze względu na podejrzenie zainicjowania protestów w zakładzie pracy była internowana od 8.05.1982 r. do 11.06.1982 r. w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych Kobiet w Gołdapi. 
	W latach 1981-1982 podlegała inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa. Prowadzone wobec niej działania represyjne miały na celu postawienie jej w stan oskarżenia przez sądem i zdyskredytowanie w oczach współpracowników. W czasie stanu wojennego przeprowadzano z nią rozmowy ostrzegawcze. W listopadzie 1982 r. wyemigrowała do Francji.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN